نوشته‌ها

پنجره UPVC آقای هاتف یزد

پنجره UPVC – یزد- آقای مهندس هاتف

پروژه: پنجره UPVC- یزد- آقای مهندس هاتف کارفرما: آقای مهندس هاتف محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: وکا (VEKA) یک‌رو لمینت و سفید یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: فلوت سفید
یزد - اخوان سیگاری

پنجره UPVC – اخوان سیگاری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اخوان سیگاری محل اجرا: یزد سال: 1393 پروفیل مصرفی: وکا لمینیت وینچستر یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
رامسر - آقای اینانلو

پنجره UPVC – آقای اینانلو

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اینانلو محل اجرا: رامسر سال: 1395 پروفیل مصرفی: وکا آلمان از دو طرف رنگ یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: دودی

نمونه کارها

پنجره UPVC آقای هاتف یزد

پنجره UPVC – یزد- آقای مهندس هاتف

پروژه: پنجره UPVC- یزد- آقای مهندس هاتف کارفرما: آقای مهندس هاتف محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: وکا (VEKA) یک‌رو لمینت و سفید یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: فلوت سفید
یزد - اخوان سیگاری

پنجره UPVC – اخوان سیگاری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اخوان سیگاری محل اجرا: یزد سال: 1393 پروفیل مصرفی: وکا لمینیت وینچستر یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
رامسر - آقای اینانلو

پنجره UPVC – آقای اینانلو

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اینانلو محل اجرا: رامسر سال: 1395 پروفیل مصرفی: وکا آلمان از دو طرف رنگ یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: دودی