نوشته‌ها

پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
پنجره upvc اراک همافر

پروژه پنجره upvc- اراک- آقای همافر

پروژه: پنجره upvc- اراک- آقای همافر کارفرما: آقای همافر محل اجرا: اراک نماینده: اراک- آقایان صادقی و کامرانی سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ بیرون رنگ مشکی یراق آلات: ترک
پنجره upvc یزد تالار زین

پنجره UPVC – یزد- تالار زین

پروژه: پنجره UPVC- یزد تالار زین کارفرما:تالار زین محل اجرا: یزد نماینده: یزد- آقای سوزنکار سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: وینکهاوس شیشه: سفید ساده و سکوریت
پنجره upvc دکتر شبیری دکتر جنابی

پنجره upvc- همدان- دکتر شبیری- دکتر جنابی

پروژه: پنجره UPVC - دکتر شبیری- دکتر جنابی کارفرما: آقایان دکتر شبیری- دکتر جنابی محل اجرا: همدان پروفیل مصرفی: پروفیل ویستابست (Vistabest) بیرون لمینت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
پروژه UPVC یزد دکتر سعیدی

پنجره UPVC- آقای دکتر سعیدی

پروژه:پنجره UPVC کارفرما: آقای دکتر سعیدی محل اجرا: یزد سال: 1397 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
در و پنجره UPVC لمینیت
پنجره UPVC فرودگاه مهریز یزد

پنجره UPVC – مهریز یزد- برج مراقبت و ساختمان اداری فرودگاه آموزشی مهریز

پروژه: پنجره UPVC کارفرما:برج مراقبت و ساختمان اداری فرودگاه آموزشی مهریز یزد عاملیت: یزد- عمارت آتون آقای دهقان محل اجرا: مهریز یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست 5 کاناله یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سکوریت رفلکس
پنجره UPVC آقای ظاهری

پنجره UPVC- تهران -دیباجی جنوبی- آقای ظاهری

پروژه: در و پنجره UPVC کارفرما: آقای ظاهری عاملیت: تهران آقای حسینی محل اجرا: تهران- دیباجی جنوبی سال: 1399 پروفیل مصرفی: وین تک سری 70 دو رو لمینیت یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: دو جداره سفید ساده
پنجره UPVC – آقای شفیع نیا

پنجره UPVC – آقای مهندس شفیع نیا

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس شفیع نیا محل اجرا: ایزدشهر سال: 1399 پروفیل مصرفی: وین تک یراق آلات: ترک شیشه: رفلکس

نمونه کارها

پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
پنجره upvc اراک همافر

پروژه پنجره upvc- اراک- آقای همافر

پروژه: پنجره upvc- اراک- آقای همافر کارفرما: آقای همافر محل اجرا: اراک نماینده: اراک- آقایان صادقی و کامرانی سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ بیرون رنگ مشکی یراق آلات: ترک
پنجره upvc یزد تالار زین

پنجره UPVC – یزد- تالار زین

پروژه: پنجره UPVC- یزد تالار زین کارفرما:تالار زین محل اجرا: یزد نماینده: یزد- آقای سوزنکار سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: وینکهاوس شیشه: سفید ساده و سکوریت
پنجره upvc دکتر شبیری دکتر جنابی

پنجره upvc- همدان- دکتر شبیری- دکتر جنابی

پروژه: پنجره UPVC - دکتر شبیری- دکتر جنابی کارفرما: آقایان دکتر شبیری- دکتر جنابی محل اجرا: همدان پروفیل مصرفی: پروفیل ویستابست (Vistabest) بیرون لمینت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
پروژه UPVC یزد دکتر سعیدی

پنجره UPVC- آقای دکتر سعیدی

پروژه:پنجره UPVC کارفرما: آقای دکتر سعیدی محل اجرا: یزد سال: 1397 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
در و پنجره UPVC لمینیت
پنجره UPVC فرودگاه مهریز یزد

پنجره UPVC – مهریز یزد- برج مراقبت و ساختمان اداری فرودگاه آموزشی مهریز

پروژه: پنجره UPVC کارفرما:برج مراقبت و ساختمان اداری فرودگاه آموزشی مهریز یزد عاملیت: یزد- عمارت آتون آقای دهقان محل اجرا: مهریز یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست 5 کاناله یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سکوریت رفلکس
پنجره UPVC آقای ظاهری

پنجره UPVC- تهران -دیباجی جنوبی- آقای ظاهری

پروژه: در و پنجره UPVC کارفرما: آقای ظاهری عاملیت: تهران آقای حسینی محل اجرا: تهران- دیباجی جنوبی سال: 1399 پروفیل مصرفی: وین تک سری 70 دو رو لمینیت یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: دو جداره سفید ساده
پنجره UPVC – آقای شفیع نیا

پنجره UPVC – آقای مهندس شفیع نیا

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس شفیع نیا محل اجرا: ایزدشهر سال: 1399 پروفیل مصرفی: وین تک یراق آلات: ترک شیشه: رفلکس