نمونه کارها

فیروزکوه - شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پنجره UPVC – شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پروژه: پنجره UPVC - شرکت عالیفرد (سن ایچ) نماینده: دفتر تهران محل اجرا: فیروزکوه سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: طلق
الیگودرز - آقای بهروزی نژاد

پنجره UPVC – آقای بهروزی نژاد

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان کارفرما: آقای بهروزی نژاد محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید