نوشته‌ها

سقف شیشه اسکای لایت
پنجره دوجداره upvc طرقبه

پروژه پنجره upvc- طرقبه- آقای درخت‌بیدی

پروژه پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای درخت‌بیدی طرقبه کارفرما: آقای درخت‌بیدی محل اجرا: طرقبه، خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: ۱۴۰۰ پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره فلوت ساده
پنجره دوجداره upvc ویستابست

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- آقای اروجی، بردسکن

پروژه: پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای اروجی کارفرما: آقای اروجی محل اجرا: بردسکن خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره رفلکس نقره ای
درب پنجره دوجداره وثوق 1

پروژه درب و پنجره دوجداره upvc- سیرجان- آقای وثوق

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc آقای وثوق سیرجان کارفرما: آقای وثوق محل اجرا: سیرجان اجرا: دفتر سیرجان سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک یراق آلات: ترک
پنجره UPVC - آقای ترک چی

پنجره UPVC – آقای ترک چی

محل اجرا: تهران - شهرری سال: 1398 پروفیل مصرفی: فربد یراق آلات: ترک شیشه: ساده
کیفیت پروفیل
الوماتیک تک آلومینیوم پنجره دوجداره 6
الیگودرز - آقای صادقی

پنجره UPVC – آقای صادقی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای صادقی محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده

نمونه کارها

سقف شیشه اسکای لایت
پنجره دوجداره upvc طرقبه

پروژه پنجره upvc- طرقبه- آقای درخت‌بیدی

پروژه پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای درخت‌بیدی طرقبه کارفرما: آقای درخت‌بیدی محل اجرا: طرقبه، خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: ۱۴۰۰ پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره فلوت ساده
پنجره دوجداره upvc ویستابست

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- آقای اروجی، بردسکن

پروژه: پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای اروجی کارفرما: آقای اروجی محل اجرا: بردسکن خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره رفلکس نقره ای
درب پنجره دوجداره وثوق 1

پروژه درب و پنجره دوجداره upvc- سیرجان- آقای وثوق

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc آقای وثوق سیرجان کارفرما: آقای وثوق محل اجرا: سیرجان اجرا: دفتر سیرجان سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک یراق آلات: ترک
پنجره UPVC - آقای ترک چی

پنجره UPVC – آقای ترک چی

محل اجرا: تهران - شهرری سال: 1398 پروفیل مصرفی: فربد یراق آلات: ترک شیشه: ساده
کیفیت پروفیل
الوماتیک تک آلومینیوم پنجره دوجداره 6
الیگودرز - آقای صادقی

پنجره UPVC – آقای صادقی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای صادقی محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده