نوشته‌ها

پنجره دوجداره upvc رودهن

درب و پنجره upvc – آقای فقیری

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc رودهن کارفرما: آقای فقیری اجرا: تیم اجرایی عایق کویر یزد- اقای جعفرنژاد محل اجرا: رودهن- مهرآباد پروفیل مصرفی: ویستابست بیرون لمینیت مشکی یراق‌آلات: کاله ترک
بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی شهر بابک
نمایندگی عایق کویر کرمان- شاخص
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا بیمارستان رهنمون یزد

در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا بیمارستان رهنمون یزد

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیوم بیمارستان رهنمون یزد کارفرما: بیمارستان رهنمون محل اجرا: یزد پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک سفید شیشه: دوجداره
در و پنجره upvc ویستابست کرمانشاه شادابی

پنجره upvc ویستابست کرمانشاه آقای شادابی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای شادابی کرمانشاه کارفرما: آقای شادابی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: ویستابست سری 60
پنجره دوجداره upvc پلاس پن آقای ابوالقاسمی

پروژه پنجره دوجداره پلاس پن upvc- آمل- آقای ابوالقاسمی

پروژه: درب و پنجره دوجداره پلاس پن upvc آقای ابوالقاسمی آمل کارفرما: آقای ابوالقاسمی محل اجرا: آمل پروفیل مصرفی: پلاس پن، جورجین سفید یراق‌آلات: ترک
پنجره upvc مردانی سیندژ کرمانشاه

پروژه پنجره دوجداره سیندژ upvc- کرمانشاه- آقای مردانی

پروژه: درب و پنجره دوجداره سیندژ upvc آقای مردانی کارفرما: آقای مردانی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک
فیلم رنگ‌آمیزی پروفیل upvc

نمونه کارها

پنجره دوجداره upvc رودهن

درب و پنجره upvc – آقای فقیری

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc رودهن کارفرما: آقای فقیری اجرا: تیم اجرایی عایق کویر یزد- اقای جعفرنژاد محل اجرا: رودهن- مهرآباد پروفیل مصرفی: ویستابست بیرون لمینیت مشکی یراق‌آلات: کاله ترک
بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی شهر بابک
نمایندگی عایق کویر کرمان- شاخص
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا بیمارستان رهنمون یزد

در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا بیمارستان رهنمون یزد

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیوم بیمارستان رهنمون یزد کارفرما: بیمارستان رهنمون محل اجرا: یزد پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک سفید شیشه: دوجداره
در و پنجره upvc ویستابست کرمانشاه شادابی

پنجره upvc ویستابست کرمانشاه آقای شادابی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای شادابی کرمانشاه کارفرما: آقای شادابی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: ویستابست سری 60
پنجره دوجداره upvc پلاس پن آقای ابوالقاسمی

پروژه پنجره دوجداره پلاس پن upvc- آمل- آقای ابوالقاسمی

پروژه: درب و پنجره دوجداره پلاس پن upvc آقای ابوالقاسمی آمل کارفرما: آقای ابوالقاسمی محل اجرا: آمل پروفیل مصرفی: پلاس پن، جورجین سفید یراق‌آلات: ترک
پنجره upvc مردانی سیندژ کرمانشاه

پروژه پنجره دوجداره سیندژ upvc- کرمانشاه- آقای مردانی

پروژه: درب و پنجره دوجداره سیندژ upvc آقای مردانی کارفرما: آقای مردانی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک
فیلم رنگ‌آمیزی پروفیل upvc