نوشته‌ها

در پنجره آلومینیومی تهران رضایی

پروژه در و پنجره آلومینیومی – تهران- آقای رضایی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای رضایی کارفرما: آقای رضایی محل اجرا: تهران خیابان پیروزی سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز مات یراق آلات: ترک شیشه: سفید ساده
پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پروژه: پنجره آلومینیوم- نوشهر- آقای ترابی کارفرما: آقای ترابی محل اجرا: نوشهر نماینده: دفتر تهران سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک MB4 یراق آلات: فورنکس (Fornax) شیشه: سفید ساده
در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه آقای شوشتری مکان پروژه:شهر خوانسار نوع پروفیل: آلومینیوم ترمال بریک MB4 نوع یراق:ترک نوع شیشه:فلوت ساده ۴و۶ میلی متر سال تولید:1397
در پنجره آلومینیومی قرائتی

پروژه در و پنجره آلومینیومی- کرمانشاه- آقای قرائتی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای قرائتی کارفرما: آقای قرائتی محل اجرا: کرمانشاه نماینده: کرمانشاه- آقای خالدی نیا سال: 1399 پروفیل مصرفی: ترمال بریک انادایز براق یراق آلات: GU شیشه: شیشه ۴ میل رفلکس برنز به ۶ میل ساده
پنجره آلومینیوم ترمال بریک آقای سام همدان

پنجره آلومینیوم ترمال بریک مهندس سام همدان

پروژه: پنجره آلومینیوم ترمال بریک- همدان آقای مهندس سام کارفرما: آقای مهندس سام محل اجرا: همدان نماینده: همدان- آقای طیری سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک TH55 آنادایز مات یراق آلات: آلمانی شیشه: سفید ساده
Ayegh-Kavir-project-dadgostari-2

پنجره آلومینیوم- دادگستری کل

محل اجرا: یزد سال: 1396 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آکپا - آنادایز یراق آلات: روتو شیشه: سفید
پنجره دوجداره ترمال بریک

نمونه کارها

در پنجره آلومینیومی تهران رضایی

پروژه در و پنجره آلومینیومی – تهران- آقای رضایی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای رضایی کارفرما: آقای رضایی محل اجرا: تهران خیابان پیروزی سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز مات یراق آلات: ترک شیشه: سفید ساده
پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پروژه: پنجره آلومینیوم- نوشهر- آقای ترابی کارفرما: آقای ترابی محل اجرا: نوشهر نماینده: دفتر تهران سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک MB4 یراق آلات: فورنکس (Fornax) شیشه: سفید ساده
در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه آقای شوشتری مکان پروژه:شهر خوانسار نوع پروفیل: آلومینیوم ترمال بریک MB4 نوع یراق:ترک نوع شیشه:فلوت ساده ۴و۶ میلی متر سال تولید:1397
در پنجره آلومینیومی قرائتی

پروژه در و پنجره آلومینیومی- کرمانشاه- آقای قرائتی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای قرائتی کارفرما: آقای قرائتی محل اجرا: کرمانشاه نماینده: کرمانشاه- آقای خالدی نیا سال: 1399 پروفیل مصرفی: ترمال بریک انادایز براق یراق آلات: GU شیشه: شیشه ۴ میل رفلکس برنز به ۶ میل ساده
پنجره آلومینیوم ترمال بریک آقای سام همدان

پنجره آلومینیوم ترمال بریک مهندس سام همدان

پروژه: پنجره آلومینیوم ترمال بریک- همدان آقای مهندس سام کارفرما: آقای مهندس سام محل اجرا: همدان نماینده: همدان- آقای طیری سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک TH55 آنادایز مات یراق آلات: آلمانی شیشه: سفید ساده
Ayegh-Kavir-project-dadgostari-2

پنجره آلومینیوم- دادگستری کل

محل اجرا: یزد سال: 1396 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آکپا - آنادایز یراق آلات: روتو شیشه: سفید
پنجره دوجداره ترمال بریک