پنجره UPVC – سعادت آباد – آقای نیکبخت

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای نیکبخت (عاملیت تهران مجید حسینی)
  • محل اجرا: تهران – سعادت آباد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر