پنجره UPVC – سعادت آباد – آقای ابوسعید

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای ابوسعید
  • محل اجرا: تهران – سعادت آباد
  • سال: قبل از 1393
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: جی یو
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر