1
1

نمایندگی بندرعباس

هرمزگان 

این استان در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز قراردارد. هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان ، غرب و شمال غربی با استان های فارس و بوشهر از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه  است و جنوب آن را آبهای خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول 900کیلومتر در برگرفته است .

شهرهای این استان عبارتند از : بندعباس- کیش- قشم-حاجی آباد- میناب- بستک- بندرخمیر- جزیره هرمز -بندر لنگه- رودان- بشاگرد

گروه عایق کویر در این استان نماینده فعال دارد.