پنجره UPVC – جناب آقای مهندس فرخی – بندرعباس

مشخصات پروژه انجام شده:

پروژه پنجره UPVC – جناب آقای مهندس فرخی

  • کارفرما: جناب آقای مهندس فرخی
  • نماینده: جناب آقای سالاری
  • محل اجرای پروژه:استان هرمزگان – بندرعباس – آزادگان – کوچه آزاداگان 21
  • پروفیل مصرفی: پروفیل سیندژ (Syndej) و پروفیل ویستابست (Vistabest)
  • یراق آلات مصرفی: یراق آلات کاله (Kalekilit)
  • نوع شیشه استفاده شده: شيشه رفلکس
  • سال اجرا: 1397

سایر پروژه های عایق کویر