شرکت پروفیل وکا آلمان در سال 1937 فعالیت خود را آغاز نموده و یکی از بزرگترین کارخانجات تولید UPVC در جهان می باشد. سری 60 و 70 این پروفیل با توجه به کیفیت بسیار بالای آن محبوبیت بسیاری دارد.

گروه عایق کویر از پروفیل وکا آلمان استفاده می کند و با توجه به اینکه این پروفیل با شرایط آب و هوای خاورمیانه سازگار است لذا این پروفیل در سبد کالا عایق کویر می باشد.