انجمن در و پنجره UPVC ایران

آغاز به کار انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران به تاریخ 20 مهر 91 بازمی گردد که  سی نفر از مدیران شرکتهای صاحب نام از استانهای مختلف ایران تشکیل جلسه دادند تا نقطه آغاز یک تشکل صنفی با خرد جمعی را پایه گذاری کنند.

پس از بیان نقطه نظرات مختلف و بررسی مشکلات، کمبودها و نابسامانی ها در تاریخ 15 آبان 91 تصمیم بر آن شد که از بین افراد حاضر بر مبنای آراء جمعی، 5 نفر به عنوان هیأت مؤسس (آقایان معتضدی، دستمالچی، جلالی پور، عزیزی، جوان) انتخاب شوند. این 5 نفر مسئول پیگیری امور جاری و اداری مرتب به منظور ثبت نهایی انجمن کارفرمایی و تشکیل مجمع عمومی شدند، همچنین برگزاری و نظارت بر جلسات و رایزنی ها بر عهده این افراد قرار داشته شد.
به تدریج دوستان بیشتری به این جمع اضافه شده و در هفته های متوالی جلسات متعدد بررسی و تدوین اساسنامه انجمن بر اساس اصول مدون وزارت کار سپری شد که در حدود 10 جلسه به طول انجامید.
فراخوان برگزاری مجمع عمومی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول دی ماه 91 صورت گرفت در تاریخ 26 دی 91 در ساعت 15:30 جلسه مجمع عمومی در ساختمان فعلی دفتر انجمن با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور و نظارت نماینده محترم وزارت کار و امور اجتماعی و جمع قابل ملاحظه ای از مدیران شرکتها آغاز شد . مفاد اساسنامه توسط هیأت رئیسه موقت جلسه خوانده شد و با اندکی بازنگری در 4 فصل و 42 ماده با اکثریت آراء به تصویب رسید. با پیشنهاد هیأت رئیسه و تأیید رسمی جمع حضار مقرر شد برای سال اول فعالیت، میزان مبلغ ورودیه اعضاء از 10 میلیون ريال و هزینه عضویت ماهیانه نیز یک میلیون و پانصد هزار ريال توسط خزانه داری انجمن در قبال رسید دریافت شود. پس از آن ضمن معرفی کلیه اعضاء مجمع، داوطلبین حضور در هیأت مدیره و بازرسان دوره اول به طور رسمی اعلام آمادگی کردند که پس از گرفتن آراء پنهانی و خواندن شمارش با نظارت دقیق نماینده وزارت کار و هیأت رئیسه  افراد ذیل برای دوره اول 3 ساله به عضویت هیأت مدیره انجمن و بازرسان انتخاب شدند.

اعضای انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران

اعضا هیات مدیره:

وحید جلالی پور

اکبر معتضدی

سیدرضا اخوان دستمالچی

علی جوان اسپلی

سیدسعید ابن الرضا

اعضاء علی البدل:

سید محمد عزیزی

حسن معماری

بازرسان اصلی:

حسین محمدی

محمد تای

بازرس علی البدل:

پیمان خلیل زاده

انجمن در و پنجره UPVC ایران