قیمت پنجره دوجداره

قیمت پنجره دوجداره

با توجه به نوسانات بازار ارز، لطفاً برای اطلاع از قیمت به‌روز با شماره تلفن‌های ۰۲۱۴۳۰۸۲ یا ۰۳۵۳۳۰۶ تماس بگیرید.

قیمت پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون و دورلمینت

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در تصویر با یراق دو حالته ترک و پروفیل دور لمینت درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوار آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و هزینه نصب مبلغ 22.900.000 ریال است.

پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون و دورو لمینیت

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دو حالته ترک و پروفیل دور لمینت درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و هزینه نصب به مبلغ 26.000.000 ریال است.

پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون و دورو لمینیت

قیمت پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در تصویر با یراق دو حالته ترک و پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر،نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 22.000.000 ریال است.

پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون

قیمت پنجره دو جداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته ترک و پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوار آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 18.000.000 ریال است.

پنجره دو جداره با تقسیمات مولیون

قیمت پنجره دوجداره دورو لمینیت فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دو جداره با ابعاد مندرج در شکل در تصویر با یراق دوحالته فرانسوی ترک و پروفیل دو رو لمینیت درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر،نوار آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 35.900.000 ریال است.

پنجره دوجداره دورو لمینیت فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دو جداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته ترک و پروفیل دو رو لمینیت درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر،نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 36.900.000 ریال است.

پنجره دوجداره دورو لمینیت فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دوجداره دو رو لمینیت و سفید ساده به سه قسمت

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته فرانسوی ترک و پروفیل دو رو لمینیت درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر،نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 56.900.000 ریال است.

پنجره دوجداره سه قسمت

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته ترک و پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 47.800.000 ریال است.

پنجره دوجداره سه قسمت

قیمت پنجره دوجداره فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته فرانسوی ترک و پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر،نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 28.900.000 ریال است.

پنجره دوجداره فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دوجداره با ابعاد مندرج در شکل با یراق دوحالته ترک و پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوار آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت SECIL ترکیه و دستگیره آکوستیک به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب به مبلغ 30.000.000 ریال است.

پنجره دوجداره فرانسوی و هردو لنگه Tilt&Turn

قیمت پنجره دوجداره سه قسمت کشویی

قیمت پنجره دوجداره upvc با ابعاد مندرج در شکل با یراق کشویی با پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوارهای آب بندی از نوع EPDM تولید شرکت Secil ترکیه، دستگیره آکوستیک و به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب پنجره به مبلغ 28.900.000 ریال است.

پنجره دو جداره سه قسمت کشویی

قیمت پنجره دوجداره دو قسمت پنجره فیکس

قیمت پنجره دوجداره upvc با ابعاد مندرج در شکل بدون یراق با پروفیل سفید درجه یک و گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلیمتر، نوارهای آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت Secil ترکیه، بدون دستگیره آکوستیک و به همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4 و تزریق گاز آرگون و نصب پنجره به مبلغ 9.375.000 ریال است.

پنجره دوجداره دو قسمت پنجره فیکس

قیمت پنجره دوجداره دو حالته تیلت و ترن با کتیبه

قیمت پنجره دوجداره upvc با ابعاد مندرج در شکل با مشخصات زیر به همراه نصب مبلغ 21.000.000 ریال است.

مشخصات پنجره:

 • یراق دوحالته Tilt&Turn
 • پروفیل سفید درجه یک
 • گالوانیزه با ضخامت 1.5 میلیمتر
 • نوارهای آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت Secil ترکیه
 • دستگیره آکوستیک
 • همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4
 • تزریق گاز آرگون
پنجره دوجداره دو حالته تیلت و ترن با کتیبه

قیمت پنجره دوجداره با یراق تنظیمی از بالا کتیبه

قیمت پنجره دوجداره upvc با ابعاد مندرج در شکل با مشخصات زیر به همراه نصب مبلغ 18.600.000 ریال است.

مشخصات پنجره:

 • یراق تک‌حالته و لولای قابل تنظیم
 • پروفیل سفید درجه یک
 • گالوانیزه با ضخامت 1.5 میلیمتر
 • نوارهای آب‌بندی از نوع EPDM تولید شرکت Secil ترکیه
 • دستگیره آکوستیک
 • همراه شیشه دوجداره ساده با ضخامت 6*4
 • تزریق گاز آرگون
پنجره دوجداره با یراق تنظیمی از بالا کتیبه
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه عایق کویر یزد می باشد. طراحی و بهینه سازی سایت: شرکت پارسا - Enfold Theme by Kriesi