نمونه کارها

پنجره UPVC- آقای زحمتکش

پنجره UPVC- آقای زحمتکش

پنجره UPVC- آقای زحمتکش کارفرما: جناب آقای زحمتکش نماینده: جناب آقای بابائی محل اجرای پروژه:استان یزد - شهرستان یزد پروفیل مصرفی: پروفیل سیندژ (Syndej) رنگ پروفیل مصرفی: رنگ سفید یراق آلات مصرفی: یراق آلات کاله (Kalekilit) نوع شیشه استفاده شده: شیشه ساده سال اجرا: سال 1398
خرم آباد - آقای یاراحمدی

پنجره UPVC – آقای یاراحمدی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان کارفرما: آقای یاراحمدی محل اجرا: خرم آباد سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ لمینیت یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده و سکوریت توضیحات: به علت منحنی (Curve) بودن پنجره ها، شیشه ها هم سکوریت و منحنی است.
مشهد - مرغ فریمانه

پنجره UPVC – مرغ فریمانه

پروژه: پنجره UPVC - مرغ فریمانه نماینده: خانم بنایی - نمایندگی خراسان رضوی محل اجرا: مشهد سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
خرم آباد - آقای شاه نظری

پنجره UPVC – آقای شاه نظری

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان کارفرما: آقای شاه نظری محل اجرا: خرم آباد سال: 1393 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
خرم آباد - آقای محمدی

پنجره UPVC – آقای محمدی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای محمدی محل اجرا: خرم آباد سال: 1395 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
الیگودرز - آقای صادقی

پنجره UPVC – آقای صادقی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای صادقی محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
لرستان - آقای مقصودی

پنجره UPVC – آقای مقصودی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای مقصودی محل اجرا: لرستان سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید
خرم آباد - قرارگاه خاتم

پنجره UPVC – قرارگاه خاتم

پروژه: پنجره UPVC - قرارگاه خاتم نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان محل اجرا: خرم آباد سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
الیگودرز - آقای بهروزی نژاد

پنجره UPVC – آقای بهروزی نژاد

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان کارفرما: آقای بهروزی نژاد محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید
بروجرد - آقای جوادی

پنجره UPVC – آقای جوادی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای مهندس جوادی محل اجرا: بروجرد سال: 1395 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سیلور