نوشته‌ها

شیشه خم

/
با توجه به اینکه جابه جایی و انداختن شیشه خم کاری است که ظرافت و دقت خاصی را می طلبد لذا در این فیلم شما میتوانید دقت گروه نصب را در جابه جایی شیشه خم  ببیند . 
جاانداختن شیشه در فریم
glass

شیشه بزرگ

/
نصب شیشه بزرگ  همیشه برای کارفرما  دید خوب داشتن مسئله مهمی بود…