نوشته‌ها

نور طبیعی خانه
در و پنجره upvc پلاس پن مقدس
پنجره دوجداره ویستابست upvc تهران

پروژه در و پنجره دوجداره ویستابست upvc- آقای کوچک زاده- تهران

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای کوچک زاده تهران کارفرما: آقای کوچک زاده محل اجرا: تهران پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک
پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
پنجره دوجداره upvc طرقبه

پروژه پنجره upvc- طرقبه- آقای درخت‌بیدی

پروژه پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای درخت‌بیدی طرقبه کارفرما: آقای درخت‌بیدی محل اجرا: طرقبه، خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: ۱۴۰۰ پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره فلوت ساده
پنجره دوجداره upvc ویستابست

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- آقای اروجی، بردسکن

پروژه: پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای اروجی کارفرما: آقای اروجی محل اجرا: بردسکن خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره رفلکس نقره ای
درب پنجره دوجداره وثوق 1

پروژه درب و پنجره دوجداره upvc- سیرجان- آقای وثوق

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc آقای وثوق سیرجان کارفرما: آقای وثوق محل اجرا: سیرجان اجرا: دفتر سیرجان سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک یراق آلات: ترک
پروژه در و پنجره upvc کوشک اصفهان آقاخانی

پروژه در و پنجره upvc- کوشک اصفهان- آقای آقاخانی

پروژه: در و پنجره upvc- کوشک اصفهان- آقای آقاخانی کارفرما: آقای آقاخانی محل اجرا: کوشک- اصفهان نماینده: اصفهان- آقای گودرزی سال: 1399 پروفیل مصرفی: پلاس پن یراق آلات: ترک کاله
پنجره upvc سیرجان نودین

پروژه در و پنجره upvc- دولت‌آباد سیرجان- آقای نودین

پروژه: در و پنجره upvc- دولت‌آباد سیرجان- آقای نودین کارفرما: آقای نودین محل اجرا: دولت‌آباد سیرجان نماینده: سیرجان- آقای مریدی سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک سفید یراق آلات: ترک شیشه: 6*4 فلوت سفید
پنجره upvc سیرجان نورمندی

پروژه پنجره upvc- سیرجان- آقای نورمندی

پروژه: پنجره upvc- سیرجان- آقای نورمندی کارفرما: آقای نورمندی محل اجرا: سیرجان نماینده: سیرجان- آقای مریدی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست ۳ کاناله بیرون لمینت قهوه‌ای یراق آلات: ترک کاله شیشه: 6*4 سفید ساده

نمونه کارها

نور طبیعی خانه
در و پنجره upvc پلاس پن مقدس
پنجره دوجداره ویستابست upvc تهران

پروژه در و پنجره دوجداره ویستابست upvc- آقای کوچک زاده- تهران

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای کوچک زاده تهران کارفرما: آقای کوچک زاده محل اجرا: تهران پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک
پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
پنجره دوجداره upvc طرقبه

پروژه پنجره upvc- طرقبه- آقای درخت‌بیدی

پروژه پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای درخت‌بیدی طرقبه کارفرما: آقای درخت‌بیدی محل اجرا: طرقبه، خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: ۱۴۰۰ پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره فلوت ساده
پنجره دوجداره upvc ویستابست

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- آقای اروجی، بردسکن

پروژه: پنجره دوجداره ویستابست upvc آقای اروجی کارفرما: آقای اروجی محل اجرا: بردسکن خراسان رضوی اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: دوجداره رفلکس نقره ای
درب پنجره دوجداره وثوق 1

پروژه درب و پنجره دوجداره upvc- سیرجان- آقای وثوق

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc آقای وثوق سیرجان کارفرما: آقای وثوق محل اجرا: سیرجان اجرا: دفتر سیرجان سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک یراق آلات: ترک
پروژه در و پنجره upvc کوشک اصفهان آقاخانی

پروژه در و پنجره upvc- کوشک اصفهان- آقای آقاخانی

پروژه: در و پنجره upvc- کوشک اصفهان- آقای آقاخانی کارفرما: آقای آقاخانی محل اجرا: کوشک- اصفهان نماینده: اصفهان- آقای گودرزی سال: 1399 پروفیل مصرفی: پلاس پن یراق آلات: ترک کاله
پنجره upvc سیرجان نودین

پروژه در و پنجره upvc- دولت‌آباد سیرجان- آقای نودین

پروژه: در و پنجره upvc- دولت‌آباد سیرجان- آقای نودین کارفرما: آقای نودین محل اجرا: دولت‌آباد سیرجان نماینده: سیرجان- آقای مریدی سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک سفید یراق آلات: ترک شیشه: 6*4 فلوت سفید
پنجره upvc سیرجان نورمندی

پروژه پنجره upvc- سیرجان- آقای نورمندی

پروژه: پنجره upvc- سیرجان- آقای نورمندی کارفرما: آقای نورمندی محل اجرا: سیرجان نماینده: سیرجان- آقای مریدی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست ۳ کاناله بیرون لمینت قهوه‌ای یراق آلات: ترک کاله شیشه: 6*4 سفید ساده