نوشته‌ها

پروژه درب و پنجره دوجداره افق- یزد

پروژه درب و پنجره دوجداره افق- یزد

پروژه: درب و پنجره دوجداره افق- یزد اجرا: تک آلومینیوم کویر محل اجرا: یزد پروفیل مصرفی: ETEM یونان یراق‌آلات: GU آلمان شیشه: شرکت ونوس، سکوریت، ساتینا و سوپر کلیر توری: SDS ترکیه سال اجرا: 1402
بازدید از انعکاس پنجره نماینده انار
بازدید از آلیا پنجره
تعویض در و پنجره
پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان

پروژه در و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
ahmadian-sorkhrood-99-1

پروژه پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود کارفرما: آقای احمدیان محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران، آقای نبی‌بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم آکپا یراق آلات: ترک
پنجره upvc دادگستری مشهد

پروژه پنجره upvc- دادگستری مشهد

پروژه پنجره upvc- دادگستری مشهد نام کارفرما: دادگستری مشهد مکان پروژه:مشهد نوع پروفیل:پلاس پن نوع یراق:کاله نوع شیشه:فلوت ساده سال تولید:۱۳۹۹

نمونه کارها

پروژه درب و پنجره دوجداره افق- یزد

پروژه درب و پنجره دوجداره افق- یزد

پروژه: درب و پنجره دوجداره افق- یزد اجرا: تک آلومینیوم کویر محل اجرا: یزد پروفیل مصرفی: ETEM یونان یراق‌آلات: GU آلمان شیشه: شرکت ونوس، سکوریت، ساتینا و سوپر کلیر توری: SDS ترکیه سال اجرا: 1402
بازدید از انعکاس پنجره نماینده انار
بازدید از آلیا پنجره
تعویض در و پنجره
پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان

پروژه در و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
پنجره دوجداره upvc صائبی3

پروژه در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی

پروژه: در و پنجره دوجداره upvc- سرخرود- آقای صائبی کارفرما: آقای صائبی محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران – سرخرود- آقای نبی بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: یک رو لمینیت یراق آلات: ترک کاله
ahmadian-sorkhrood-99-1

پروژه پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود کارفرما: آقای احمدیان محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران، آقای نبی‌بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم آکپا یراق آلات: ترک
پنجره upvc دادگستری مشهد

پروژه پنجره upvc- دادگستری مشهد

پروژه پنجره upvc- دادگستری مشهد نام کارفرما: دادگستری مشهد مکان پروژه:مشهد نوع پروفیل:پلاس پن نوع یراق:کاله نوع شیشه:فلوت ساده سال تولید:۱۳۹۹