نوشته‌ها

بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی شهر بابک
درب پنجره آلومینیومی

پست آموزشی در خصوص درب و پنجره آلومینیومی

/
در طراحی درب و پنجره ساختمان احتیاج به متریالی هست که بتواند نیازهای شما را در انتخاب سطح مقطع، رنگ، بازشوی متفاوت و حتی ابعاد بزرگ برآورده کند. همچنین یک درب و وپنجره استاندارد وظیفه عایق‌سازی ساختمان را نیز بر عهده دارد؛ لذا با توجه به ویژگی‌های بالا، درب و پنجره آلومینیومی گزینه خوبی است. پروفیل آلومینیومی در دو نوع نرمال و ترمال بریک تولید می‌شود. مهم‌ترین تفاوت بین نوع نرمال و ترمال بریک، وجود تیغه پلی‌آمید بین دو مقطع از سطح پروفیل آلومینیوم در نوع ترمال بریک است.
پنجره آلومینیومی مشا دماوند

پنجره آلومینیومی مشا دماوند- آقای شاهسون

پروژه در و پنجره آلومینیومی آقای شاهسون- مشا دماوند کارفرما: آقای شاهسون محل اجرا: دماوند- مشا پروفیل مصرفی: آکپا یراق‌آلات: GU آلمان
در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک کرمانشاه قرائتی

در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک آکپا کرمانشاه قرائتی

پروژه: درب و پنجره آلومینیومی آکپا کرمانشاه کارفرما: آقای قرائتی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا امامی

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمانشاه

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمانشاه کارفرما: آقای امامی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک رنگ P1
در پنجره آلومینیومی تهران رضایی

پروژه در و پنجره آلومینیومی – تهران- آقای رضایی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای رضایی کارفرما: آقای رضایی محل اجرا: تهران خیابان پیروزی سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز مات یراق آلات: ترک شیشه: سفید ساده
پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پروژه: پنجره آلومینیوم- نوشهر- آقای ترابی کارفرما: آقای ترابی محل اجرا: نوشهر نماینده: دفتر تهران سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک MB4 یراق آلات: فورنکس (Fornax) شیشه: سفید ساده
در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه آقای شوشتری مکان پروژه:شهر خوانسار نوع پروفیل: آلومینیوم ترمال بریک MB4 نوع یراق:ترک نوع شیشه:فلوت ساده ۴و۶ میلی متر سال تولید:1397

نمونه کارها

بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی شهر بابک
درب پنجره آلومینیومی

پست آموزشی در خصوص درب و پنجره آلومینیومی

/
در طراحی درب و پنجره ساختمان احتیاج به متریالی هست که بتواند نیازهای شما را در انتخاب سطح مقطع، رنگ، بازشوی متفاوت و حتی ابعاد بزرگ برآورده کند. همچنین یک درب و وپنجره استاندارد وظیفه عایق‌سازی ساختمان را نیز بر عهده دارد؛ لذا با توجه به ویژگی‌های بالا، درب و پنجره آلومینیومی گزینه خوبی است. پروفیل آلومینیومی در دو نوع نرمال و ترمال بریک تولید می‌شود. مهم‌ترین تفاوت بین نوع نرمال و ترمال بریک، وجود تیغه پلی‌آمید بین دو مقطع از سطح پروفیل آلومینیوم در نوع ترمال بریک است.
پنجره آلومینیومی مشا دماوند

پنجره آلومینیومی مشا دماوند- آقای شاهسون

پروژه در و پنجره آلومینیومی آقای شاهسون- مشا دماوند کارفرما: آقای شاهسون محل اجرا: دماوند- مشا پروفیل مصرفی: آکپا یراق‌آلات: GU آلمان
در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک کرمانشاه قرائتی

در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک آکپا کرمانشاه قرائتی

پروژه: درب و پنجره آلومینیومی آکپا کرمانشاه کارفرما: آقای قرائتی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا امامی

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمانشاه

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمانشاه کارفرما: آقای امامی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک رنگ P1
در پنجره آلومینیومی تهران رضایی

پروژه در و پنجره آلومینیومی – تهران- آقای رضایی

پروژه: در و پنجره آلومینیومی- آقای رضایی کارفرما: آقای رضایی محل اجرا: تهران خیابان پیروزی سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز مات یراق آلات: ترک شیشه: سفید ساده
پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پنجره آلومینیوم نوشهر ترابی

پروژه: پنجره آلومینیوم- نوشهر- آقای ترابی کارفرما: آقای ترابی محل اجرا: نوشهر نماینده: دفتر تهران سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک MB4 یراق آلات: فورنکس (Fornax) شیشه: سفید ساده
در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه در و پنجره آلومینیومی- خوانسار- آقای شوشتری

پروژه آقای شوشتری مکان پروژه:شهر خوانسار نوع پروفیل: آلومینیوم ترمال بریک MB4 نوع یراق:ترک نوع شیشه:فلوت ساده ۴و۶ میلی متر سال تولید:1397