نوشته‌ها

پروژه‌های عایق کویر سیرجان
تک آلومینیوم کویر
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا امامی

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمانشاه

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمانشاه کارفرما: آقای امامی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک رنگ P1
پنجره دوجداره ویستابست شهرضا

پنجره دوجداره ویستابست شهرضا آقای کهنگی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc شهرضا کارفرما: آقای کهنگی محل اجرا: شهرضا- اصفهان عاملیت: اصفهان- آقای طبیبیان سال: 1400 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک
درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک- مشهد- آقای حصاری

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- مشهد- آقای حصاری کارفرما: آقای حصاری محل اجرا: مشهد اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1400 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز یراق آلات: فورنکس
پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان

پروژه در و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
پنجره طراحی داخلی خانه1

نمونه کارها

پروژه‌های عایق کویر سیرجان
تک آلومینیوم کویر
در و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آکپا امامی

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمانشاه

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمانشاه کارفرما: آقای امامی محل اجرا: کرمانشاه پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک رنگ P1
پنجره دوجداره ویستابست شهرضا

پنجره دوجداره ویستابست شهرضا آقای کهنگی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست upvc شهرضا کارفرما: آقای کهنگی محل اجرا: شهرضا- اصفهان عاملیت: اصفهان- آقای طبیبیان سال: 1400 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک
درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک- مشهد- آقای حصاری

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی- مشهد- آقای حصاری کارفرما: آقای حصاری محل اجرا: مشهد اجرا: نمایندگی مشهد- خانم بنایی سال: 1400 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آنادایز یراق آلات: فورنکس
پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان

پروژه در و پنجره دوجداره آلومینیومی- کرمان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی کرمان محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک
پنجره طراحی داخلی خانه1