نوشته‌ها

بورس با نزول هفته را به پایان برد
شاخص بورس جهان
شاخص بورس جهانی آمریکا
صعود بورس های جهانی
ریزش شاخص بورس وال‌استریت