نوشته‌ها

نفت ایران بازار جهانی
قیمت نفت بازار جهانی
افزایش قیمت نفت سوئز
بازار نفت ایران
نفت حاضر به افزایش قیمت نیست

نفت حاضر به افزایش قیمت نیست

/
انتظار می رفت شوکهای عرضه که امسال رخ دادند، به روند صعودی قیم…