نوشته‌ها

افزایش ملایم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت سنگین ایران
افزایش قیمت نفت سوئز
نفت حاضر به افزایش قیمت نیست

نفت حاضر به افزایش قیمت نیست

/
انتظار می رفت شوکهای عرضه که امسال رخ دادند، به روند صعودی قیم…