نوشته‌ها

ارزش دلار صعودی
ارزش دلار
افزایش ارزش دلار جهانی
دلار در قعر هفت ماهه
صعود دلار در بازارهای جهانی
ریزش سنگین دلار جهانی
ریزش دلار
دلار قدر تضعیف یورو را دانست