سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرقی ایران است و حدود 1100 کبلومتر مرز با کشور های پاکستان و افغانستان داردو 300 کیلومتر با دریای عمان مرز آبی دارد .

شهرهای استان سیستان و بلوچستان عبارتند از : زاهدان – زابل- چابهار- سراوان – خاش – ایرانشهر- نیک شهر- میرجاوه

آب وهوا: چابهار  گرمترین نقطه کشور در زمستان و خنک ترین بندر جنوبی ایران در تابستان است یکی از بندرهای است که میزبان زیادی برای بازدید دارد.قابل ذکر است که چابهار از نظر جغرافیایی و آب و هوایی دقیقا مثل بندر میامی می ماند .

گروه عایق کویر در شهر زاهدان نماینده فعال دارد.