استان سمنان

سمنان از جانب شمال به استان خراسان شمالی ، گلستان و مازندران ، از جنوب به استان یزد و اصفهان ، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان تهران و قم محدود است .استان سمنان علاوه بر جاذبه های ناشناخته گردشگری آثار تاریخی زیادی دارد.از جمله مقبره بایزید بسطامی- ابوالحسن خرقانی

شهرهای استان سمنان : سمنان – شاهرود- دامغان – گرمسار- مهدیشهرمی باشد.

گروه عایق کویر در سمنان نماینده فعال دارد.