نمایندگی قزوین

قزوین

استان قزوین از قدیمی ترین حوزه های تمدن ایران زمین می باشد و بر اساس یافته های باستان شناسان سابقه سکونت در آن به 10 هزار سال می رسد. برخورداری از غنای تاریخی و فرهنگی و نیز طبیعت زیبا و مناظر بهشت گونه، جایگاه رفیعی را در میان استان های کشور به این استان داده است به گونه ای که لقب باب الجنه یا دروازه بهشت را به خود اختصاص داده است.

استان قزوین دارای مزیت های اقتصادی قابل توجهی می باشد. از جمله این مزیت ها می توان وجود شهرک های صنعتی با امکانات زیربنایی مناسب، بالا بودن امنیت سرمایه گذاری در این استان نسبت به سایر نقاط کشور، نزدیکی به تهران، وجود مراکز آموزش عالی متعدد و معتبر در سطح بین المللی، وجود آثار تاریخی، مذهبی و گردشگری متعدد، برخورداری از زیربنای سازمان یافته شبکه های حمل و نقل و سوخت و انرژی اشاره کرد. همچنین استان قزوین در شبکه مواصلاتی کشور به عنوان پیوند دهنده پایتخت با غرب و شمال غربی کشور و بخصوص بدلیل قرارگیری روی محور ترانزیتی تهران-اروپا از موقعیت بسیار ممتازی برخوردار است. سابقه تاریخی صنعت در استان باعث گردیده است این استان بعنوان یکی از قطبهای صنعتی مطرح در کشور، همواره سهم قابل قبولی از صنعت کشور را به خود اختصاص دهد. علی رغم اینکه استان قزوین سهم ناچیز و اندکی را از جمعیت و مساحت کشور داراست، پتانسیل های مربوط به آب و خاک دشت قزوین موجب رونق فعالیتهای کشاورزی شده و این استان در زمینه دامپروری و پرورش طیور نیز از موقعیت ممتازی درکشور برخوردار می باشد.

شهرهای این استان : قزوین، البرز، بوئین زهرا، تاکستان، آبیک، آوج

پروژه های نمایندگی قزوین