پنجره UPVC – رشت – آقای دکتر دی انسایی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای دکتر دی انسایی
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست 5 کاناله
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده
  • 26واحد 

سایر پروژه های عایق کویر