پنجره UPVC – کیش – آقای اسدزاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اسدزاده (کیان کیش)
  • محل اجرا: جزیره کیش
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: GU
  • شیشه: یک جدار سفید ساده و یک جدار برنز

سایر پروژه های عایق کویر