آزمایش پروفیل وکا

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

بررسی پروفیل وکا کلاس A و کلاس B بر اساس RAL

– تست فشردگی

– استحکام گوشه‌ها

– شبیه‌سازی وزن شیشه

و اما نتایج آزمایش…

کلاس B

1.350 گرم به ازای هر متر

کلاس A

1.650 گرم به ازای هر متر

تست فشردگی 103.341

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

تست فشردگی 103.341 N 1.400

کلاس B

فشردگی 2.4 میلی متر

کلاس A

فشردگی 0.9 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

تست فشردگی 103.341  با قدرت N 1.400

کلاس B

فشردگی 2.0 میلی متر

کلاس A

فشردگی 0.7 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

تست استحکام گوشه‌ها

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

– هرکدام از نمونه‌های کلاس A و B پنج بار تحت آزمایش قرار گرفتند

نتیجه:

– استحکام گوشه‌های نمونه کلاس A برابر است با 4.280 نیوتن

– استحکام گوشه‌های نمونه کلاس B برابر است با 3.750 نیوتن

طبق این بررسی نمونه کلاس A دارای 14 درصد استحکام بیشتری نسبت به نمونه کلاس B می‌باشد.

تست استحکام گوشه‌ها

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس A برابر است با 6.466 نیوتن

کلاس B برابر است با 4.754 نیوتن

36% تفاوت بین کلاس A و کلاس B

تست استحکام گوشه‌ها

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس A برابر است با 6.285 نیوتن

کلاس B برابر است با 4.368 نیوتن

43% تفاوت بین کلاس A و کلاس B

شبیه سازی وزن شیشه روی سش 103.341

وزن شیشه: 70 کیلوگرم

2 نقطه بار: 35 کیلوگرم (350 نیوتن)

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

شبیه سازی وزن شیشه روی سش 103.341

وزن شیشه: 70 کیلوگرم

2 نقطه بار: 35 کیلوگرم (350 نیوتن)

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس A بدون فشار کمکی

از شکل خارج شدن تحت نیروی 350 نیوتن

آزمایش 1: 4.61 میلی متر

آزمایش 2: 4.37 میلی متر

آزمایش 3: 3.79 میلی متر

آزمایش 4: 4.71 میلی متر

آزمایش 5: 4.72 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

میزان از شکل خارج شدن برابر با 4.44 میلی متر

شبیه سازی وزن شیشه روی سش 103.341

وزن شیشه: 70 کیلوگرم

2 نقطه بار: 35 کیلوگرم (350 نیوتن)

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس B بدون فشار کمکی

از شکل خارج شدن تحت نیروی 350 نیوتن

آزمایش 1: 9.01 میلی متر

آزمایش 2: 8.28 میلی متر

آزمایش 3: 8.76 میلی متر

آزمایش 4: 7.90 میلی متر

آزمایش 5: 9.17 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

میزان از شکل خارج شدن برابر با 8.62 میلی متر

شبیه سازی وزن شیشه روی سش 103.341

وزن شیشه: 70 کیلوگرم

2 نقطه بار: 35 کیلوگرم (350 نیوتن)

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس A با فشار کمکی

از شکل خارج شدن تحت نیروی 350 نیوتن

آزمایش 1: 3.90 میلی متر

آزمایش 2: 4.28 میلی متر

آزمایش 3: 3.24 میلی متر

آزمایش 4: 4.23 میلی متر

آزمایش 5: 4.24 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

میزان از شکل خارج شدن برابر با 3.98 میلی متر

شبیه سازی وزن شیشه روی سش 103.341

وزن شیشه: 70 کیلوگرم

2 نقطه بار: 35 کیلوگرم (350 نیوتن)

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلاس B با فشار کمکی

از شکل خارج شدن تحت نیروی 350 نیوتن

آزمایش 1: 6.12 میلی متر

آزمایش 2: 5.79 میلی متر

آزمایش 3: 5.87 میلی متر

آزمایش 4: 6.73 میلی متر

آزمایش 5: 5.52 میلی متر

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

میزان از شکل خارج شدن برابر با 6.01 میلی متر

اینستاگرام ما را دنبال کنید.

مشخصات کیفیت پروفیل وکا

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه عایق کویر یزد می باشد. طراحی و بهینه سازی سایت: شرکت پارسا - Enfold Theme by Kriesi