1

مرکزی 

استان مرکزی به مرکزیت اراک تقریبا در مرکزایران قرارداردو از استانهای صنعتی ایران است . این استان از شمال به استان البرز و قزوین ، از غرب به استان همدان ، از شمال شرقی به استان تهران و از جنوب به استان های لرستان و اصفهان و از شرق به استان قم و اصفهان محدود است.

آب و هوا : شهر اراک دارای زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک است . کوهای اطراف شهر ، تالاب میقان و دشت فراهان بر آب و هوای آن تاثیر دارد .

شهرهای استان مرکزی : اراک – دلیجان – ساوه- محلات – خمین – زرندیه- شازند .

گروه عایق کویر در اراک و محلات دارای نماینده است .