کرمانشاه

استان کرمانشاه هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می رود . استان کرمانشاه از استانهای غربی است و با کشور عراق مرز مشترک دارد. این استان از شمال به استان کردستان – از جنوب به استان لرستان و ایلام از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می شود .قابل ذکر است کرمانشاه جاهای دیدنی زیادی دارد مثل : طاق بستان – مسجد جامع شافعی- محوطه تاریخی بیستون-هرسین -غار قوری قلعه – صحنه گرمانشاه پایتخت موسیقی عرفانی ایران- بازار کرمانشاه

طاق بستان نماد کرمانشاه است و به معنی طاقی از سنگ و مجموعه ای از سنگ نگاره و سنگ نبشته های دوره ساسانی که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده است . در این ارزش هنری چند صحنه از تاج گذاری خسرو پرویز ، اردشیر دوم ، شاهپور دوم و سوم وجود دارد.

شهرای استان کرمانشاه : کرمانشاه – پاوه- صحنه- سنقر- سرپل ذهاب- هرسین- قصر شیرین – کنگاور

گروه عایق کویر در کرمانشاه نماینده فعال دارد.