۴۱ میلیارد دلار تسهیلات به ۹ طرح

۴۱ میلیارد دلار تسهیلات به ۹ طرح

از حدود ۳۵۶ فقره طرح اعلام وصول شده در صندوق توسعه ملی با مبلغی حدود ۴۱ میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات، برای ۲۸۵ فقره با مجموع ۱۸ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، طرح‌هایی که بانک‌ها تائید و به صندوق ارسال می‌کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت تأیید، اعلام وصول (پذیرش اولیه) می‌شوند.

پس از اعلام وصول، بانک عامل می‌تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود.

این در حالی است که در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و در صورت ارائه دلایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل، این مهلت تمدید می‌شود.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا (اول دهه ۱۳۹۰) تا پایان آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد که طرح‌های اعلام وصول شده (فعال) با ۳۵۶ فقره و با مجموع ۴۱ میلیارد دلار بوده است که برای ۳۲۷ فقره از آنها ۳۸ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از محل این مسدودی‌ها، مبلغی معادل ۲۸.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار فعال بابت ۳۰۵ طرح انجام گرفته است که برای ۲۸۵ فقره، حدود ۱۸ میلیارد دلار پرداختی انجام شده است.

بر این اساس در ادامه ترکیب طرح‌های اعلام وصول و مسدود شده و همچنین میزان گشایش‌ها و پرداخت‌های قطعی انجام شده از محل این مسدودی‌ها از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان آذرماه سال گذشته در ۹ فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- طرح‌های بالادستی نفت و گاز

سهم طرح‌های بالادستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده ۱۶.۸ میلیارد دلار و مربوط به ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. از طرح‌های دارای مسدودی، ۱۳ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده‌اند، که بابت آن‌ها ۸.۵ میلیارد دلار پرداخت شده است. از مبلغ مسدود شده در این رشته فعالیت، ۶.۸ میلیارد دلار بابت چهار فقره طرح مربوط به بخش خصوصی و ۹.۹ میلیارد دلار بابت هفت فقره طرح مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۲- طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز

همچنین سهم طرح‌های پایین‌دستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده ۲۹۸ میلیون دلار، مربوط به سه فقره طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. همچنین برای دو فقره از این طرح‌ها، ۳۶ میلیون دلار گشایش اعتبار صورت گرفته است که بابت یک طرح از این دو طرح، ۲۸ میلیون دلار به متقاضی پرداخت شده است. تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش مربوط به بخش خصوصی است.

۳- طرح‌های پتروشیمی

اما سهم طرح‌های پتروشیمی از طرح‌های اعلام وصول شده ۴.۲ میلیارد دلار برای ۱۶ طرح است که برای ۱۱ فقره ازآن‌ها ۳.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. به جز یک فقره از طرح‌های مسدود شده، به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار، که مربوط به شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، بقیه موارد مربوط به بخش خصوصی است (۱۰ فقره طرح به مبلغ معادل ۲.۹ میلیارد دلار). از مجموع طرح‌های مسدود شده، تمام ۱۱ طرح موفق به گشایش اعتبار، ۱.۶ میلیارد شده‌اند که بابت پنج فقره از آن‌ها ۳۳۸ میلیون دلار پرداخت شده است.

۴- طرح پالایشگاهی

سهم طرح‌های پالایشگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده ۴.۵ میلیارد دلار برای هفت طرح است که برای شش فقره از آن‌ها حدود ۴.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. سه فقره از طرح‌های مسدود شده به حدود ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

بابت تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش، ۳.۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شده که برای پنج فقره ازآن‌ها ۲.۷ میلیارد دلار پرداخت شده است.

۵- طرح‌های نیروگاهی

همچنین سهم طرح‌های نیروگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۴.۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح است. از این تعداد برای ۴۶ طرح، ۴.۵ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است که چهار میلیارد دلار برای ۴۱ طرح گشایش اعتبار شده و ۲.۴ میلیارد دلار نیز برای ۳۷ طرح پرداخت شده است.

از طرح‌های مسدود شده، ۴۰ طرح به مبلغی معادل ۳.۲ میلیارد دلار مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار نیز مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۶- طرح‌های حمل و نقل

سهم طرح‌های حمل و نقلِ از طرح‌های اعلام وصول شده ۱.۸۸ میلیون دلار برای ۱۶ طرح است که برای ۱۳ فقره ازآن‌ها ۱.۸۰ میلیون دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، سه طرح به مبلغ ۲۹۹ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۰ طرح به مبلغ ۱.۵۰۳ میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی و سایر است.

از مجموع طرح‌های مسدود شده در این بخش، هفت طرح موفق به گشایش اعتبار شده‌اند که مبلغ آن در مجموع به ۳۷۵ میلیون دلار می‌رسد. همچنین از این اعتبارات، چهار طرح به مرحله پرداخت رسیده‌اند که حدود ۲۸۱ میلیون دلار برای آن‌ها پرداخت شده است.

۷- طرح‌های فولاد

سهم طرح‌های فولادی از طرح‌های اعلام وصول شده ۳.۲ میلیارد دلار برای ۳۲ طرح است که برای ۳۰ فقره از آن‌ها۲.۸ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، معادل ۵۵۳ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. در مجموع، ۲۹ طرح موفق به گشایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار شده‌اند که ۲۸ مورد از آن‌ها به مرحله پرداخت رسیده و ۱.۳ میلیارد دلار بابت آنپرداخت شده است.

۸- طرح‌های سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه

اما سهم طرح‌های مربوط به سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع طرح‌های اعلام وصول شده ۳۵۸ میلیون دلار برای ۳۲ طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی و پوشش ارزی صادر شده است. اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودی‌ها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار است که ۳۰ فقره از آنها به مرحله پرداخت رسیده و بابت آن‌ها در مجموع ۲۸۷ میلیون دلار پرداخت شده است.

۳۱ فقره از طرح‌های مسدود شده در این بخش، مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار است و یک فقره طرح به مبلغ ۱۳.۵ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۹- طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها

سهم طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها (از جمله طرح‌های بخش‌های آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و…) از طرح‌های اعلام وصول شده پنج میلیارد دلار برای ۱۸۸ طرح است که برای ۱۷۵ طرح به مبلغ کل ۴.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است.

از کل طرح‌های مسدود شده، معادل ۳.۳۷ میلیارد دلار مربوط به ۱۶۳ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و مانده مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. از مجموع طرح‌های مسدود شده نیز ۱۶۶ طرح موفق به گشایش اعتبار، جمعاً به مبلغ معادل ۳.۴ میلیارد دلار شده‌اند که برای ۱۶۵ فقره از آن‌ها، ۲.۳ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.

مراحل مختلف پیشرفت طرح‌های اعلام وصول شده از محل قراردادهای عاملیت (میلیون دلار)

منبع: ایسنا

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *