فرم تقاضای کار در گروه عایق کویر یزد

این فرم تماس غیرفعال شده است زیرا شما پذیرش خدمات reCaptcha گوگل که برای ارسال هر پیامی از این فرم لازم است را رد کرده اید.

درخواست همکاری

نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه گروه عایق کویر یزد به ‌شمار آمده و باور ما بر این است که سرمایه‌ی انسانی متخصص و كارآمد اساس پیشرفت و موفقیت گروه ما بوده تا با مشاركت یكدیگر در جهت دستیابی به اهدافمان گام بر‌داریم. فرصت های شغلی در دفتر تهران، نمایندگی‌ها در شهرهای مختلف و کارخانه از طریق این صفحه به اطلاع علاقمندان به همکاری می‌رسد. گروه عایق کویر ضمن سپاس از تمام کسانی که این شرکت را برای فعالیت‌های خود انتخاب نموده اند اعلام می‌نماید، افراد واجد شرایط پیش از هر اقدامی می‌بایست فرم پرسشنامه شغلی موجود در سایت را تکمیل نمایند تا پس از بررسی‌های لازم جهت مصاحبه اولیه از افراد منتخب دعوت به عمل آید.

  • اخذ نمایندگی
  • کارشناس فروش
  • امور اداری
  • کارشناس فنی