نمایندگی بوشهر

بوشهر

استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس از استان های جنوبی ایران است . مرکز آن شهر بوشهر است ،این استان به علت قرارگرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی ، صنعت صیادی ،وجود ذخایر نفت و گاز ، کشاورزی و نخلداری ووجود نیروگاه هسته ای از اهمیت زیادی برخوردار است .

استان بوشهر از شمال به استان های خوزستان و استان کهکیلویه و بویر احمد ، شرق به استان فارس ، از جنوب و غرب به خلیج فارس و از جنوب شرقی به استان هرمزگان محدود است . قابل ذکر است که این استان هفدهمین استان بزرگ کشور است به لحاظ مساحت .

شهرهای استان بوشهر: بوشهر- دشستان-تنگستان-گناوه-دیلم-عسلویه-جم-کنگان-دشتی-دیر

گروه عایق کویر دربوشهر نماینده فعال دارد.