upvc

که باید اول سطح را پروفیل upvc را تمیز کنید و بعد از اینکه ماژیک را خوب تکان دادید به سطح مورد نظر بکشیشرکت ویستا بست هم از این نوع ماژیک برای پروفیل های لمینیت با مغز سفید استفاده میکند تا خط فارسی بر را همرنگ پروفیل کند .
جاانداختن شیشه در فریم

شیشه بزرگ

با توجه به اینکه انداختن شیشه های بزرگ در فریم کاری است که دقت و ظرافت زیادی را می طلبد لذا گروه عایق کویر از گروه نصب مجرب در این زمینه استفاده میکند تا با نهایت دقت این امر انجام پذیرد .
glass

شیشه بزرگ

نصب شیشه بزرگ  همیشه برای کارفرما  دید خوب داشتن مسئله مهمی بود…