نوشته‌ها

پروژه‌های عایق کویر سیرجان
در و پنجره upvc پلاس پن مقدس
پنجره upvc مشهد پروفیل ویستابست

پنجره upvc- مشهد- آقای مهمان نواز

پروژه: پنجره upvc- مشهد- آقای مهمان نواز کارفرما:آقای مهمان نواز محل اجرا: مشهد- گلمکان نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست طرح چوب یراق آلات: ترک شیشه: ساده
پنجره آلومینیومی کرمان عالم

پروژه پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده

پروژه: پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده کارفرما: آقای مهندس عالم زاده محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده
در پنجره آلومینیوم کرمان دکتر رهگذر

پروژه در و پنجره آلومینیومی هزار و یک شب دکتر رهگذر

پروژه: هزار و یک شب- در و پنجره آلومینیومی- آقای دکتر رهگذر کارفرما: آقای دکتر رهگذر محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم AH59 یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده
پنجره upvc امیر دشتی مشهد

پنجره UPVC – آقای امیر دشتی

پروژه: پنجره UPVC- آقای امیر دشتی کارفرما: آقای امیر دشتی محل اجرا: طرقبه مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک شیشه: یک جدار رفلکس و یک جدار سفید
پنجره UPVC یزد آقای مجتبی رجبی

پنجره UPVC – یزد- آقای مجتبی رجبی

پروژه: پنجره UPVC آقای مجتبی رجبی کارفرما: آقای مجتبی رجبی محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک شیشه: سفید
عقد قرارداد پروژه نسیم درب پنجره upvc

در و پنجره upvc- پروژه نسیم – شرکت سرمایه‌گذاران مسکن شمال شرق

پروژه: عقد قرار داد بلوک های A4-B0 پروژه نسیم کارفرما: شرکت سرمایه گذاران مسکن شمال شرق محل اجرا: تهران پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: برنز تعداد آیتم‌های درب و پنجره: ۵۴۴ عدد متراژ کل آیتم‌ها: ۱۵۰۰متر

نمونه کارها

پروژه‌های عایق کویر سیرجان
در و پنجره upvc پلاس پن مقدس
پنجره upvc مشهد پروفیل ویستابست

پنجره upvc- مشهد- آقای مهمان نواز

پروژه: پنجره upvc- مشهد- آقای مهمان نواز کارفرما:آقای مهمان نواز محل اجرا: مشهد- گلمکان نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست طرح چوب یراق آلات: ترک شیشه: ساده
پنجره آلومینیومی کرمان عالم

پروژه پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده

پروژه: پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده کارفرما: آقای مهندس عالم زاده محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده
در پنجره آلومینیوم کرمان دکتر رهگذر

پروژه در و پنجره آلومینیومی هزار و یک شب دکتر رهگذر

پروژه: هزار و یک شب- در و پنجره آلومینیومی- آقای دکتر رهگذر کارفرما: آقای دکتر رهگذر محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم AH59 یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده
پنجره upvc امیر دشتی مشهد

پنجره UPVC – آقای امیر دشتی

پروژه: پنجره UPVC- آقای امیر دشتی کارفرما: آقای امیر دشتی محل اجرا: طرقبه مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک شیشه: یک جدار رفلکس و یک جدار سفید
پنجره UPVC یزد آقای مجتبی رجبی

پنجره UPVC – یزد- آقای مجتبی رجبی

پروژه: پنجره UPVC آقای مجتبی رجبی کارفرما: آقای مجتبی رجبی محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک شیشه: سفید
عقد قرارداد پروژه نسیم درب پنجره upvc

در و پنجره upvc- پروژه نسیم – شرکت سرمایه‌گذاران مسکن شمال شرق

پروژه: عقد قرار داد بلوک های A4-B0 پروژه نسیم کارفرما: شرکت سرمایه گذاران مسکن شمال شرق محل اجرا: تهران پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: برنز تعداد آیتم‌های درب و پنجره: ۵۴۴ عدد متراژ کل آیتم‌ها: ۱۵۰۰متر