نوشته‌ها

آلومینیوم ترمال بریک رفسنجان

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک رفسنجان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک رفسنجان کارفرما: آقای غلامرضاپور محل اجرا: رفسنجان اجرا: نمایندگی رفسنجان- آقای حدادیان‌پور پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک شیشه: ساده یراق‌آلات: فرنکس ترک
پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی تهراندشت محل اجرا: تهراندشت- کرج کارفرما: آقایان مهندس یزدانی و مصطفوی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک Ts143,TH60,TS115، رنگ Mb01

نمونه کارها

آلومینیوم ترمال بریک رفسنجان

پروژه درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک رفسنجان

پروژه: درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک رفسنجان کارفرما: آقای غلامرضاپور محل اجرا: رفسنجان اجرا: نمایندگی رفسنجان- آقای حدادیان‌پور پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک شیشه: ساده یراق‌آلات: فرنکس ترک
پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی تهراندشت محل اجرا: تهراندشت- کرج کارفرما: آقایان مهندس یزدانی و مصطفوی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک Ts143,TH60,TS115، رنگ Mb01