نمونه کارها

پنجره Upvc - سمنان آقای کاشفی

پروژه پنجره upvc- سمنان- آقای کاشفی

پروژه : پنجره Upvc - سمنان آقای کاشفی کارفرما : جناب آقای کاشفی محل اجرا : شهمیرزاد ( سمنان ) نماینده : سمنان - آقای عبدوس سال : 1398 پروفیل مصرفی : فربد یراق آلات : ترک شیشه : رفلکس طلایی
پنجره Upvc - سمنان آقای تی تیان

پروژه پنجره upvc- سمنان- آقای تیتیان

پروژه : پنجره Upvc - سمنان آقای تی تیان کارفرما : جناب آقای تی تیان محل اجرا : سمنان نماینده : سمنان - آقای عبدوس سال : 1398 پروفیل مصرفی : فربد کشویی یراق آلات : ترک شیشه : رفلکس طلایی