نمونه کارها

در و پنجره upvc مشهد خبوشانی

پروژه در و پنجره upvc- مشهد- آقای خبوشانی

پروژه: در و پنجره upvc- مشهد- آقای خبوشانی کارفرما: آقای خبوشانی محل اجرا: طرقبه مشهد نماینده: مشهد- حانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: وینتک لمینیت یراق آلات: ترک شیشه: 4*4 رفلکس طلایی
پروژه پنجره upvc- مشهد- آقای علی‌نیا

پروژه پنجره upvc- مشهد- آقای علی‌نیا

پروژه: پنجره upvc- مشهد- آقای علی‌نیا کارفرما: آقای علی‌نیا محل اجرا: مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: ترک شیشه: 4*4 فلوت سفید
در و پنجره upvc مشهد جعفری

پروژه در و پنجره upvc- مشهد- آقای جعفری

پروژه: در و پنجره upvc- مشهد- آقای جعفری کارفرما: آقای جعفری محل اجرا: مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: 4*4 فلوت ساده
پروژه پنجره upvc طرقبه بنایی

پروژه پنجره upvc- طرقبه – آقای دشتی

پروژه: پنجره upvc- طرقبه- آقای دشتی محل اجرا: طرقبه مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: ترک شیشه: 4*4 فلوت سفید