نوشته‌ها

گشایش ارزی همتی
مسکن

مسکن

/
احتمال کاهش مدت سپرده‌گذاری   اخیرا وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دا…
بافت فرسوده

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌نظیر است

/
معاون وزیر راه و شهرسازی: وام بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌سا…