نوشته‌ها

بورس سبزپوش شد
بورس هفته را با چراغ سبز به پایان برد
روز پر صعود و نزول برای بورس
۵۵ نماد بورسی متوقف شدند
از بورس چه خبر؟
بورس سبزپوش شد
بورس با نزول هفته را به پایان برد
یک عرضه اولیه در راه است