نوشته‌ها

بورس های جهانی سبزپوش شدند
روز بد بورس های جهانی