نمونه کارها

در پنجره upvc طرقبه مشهد وفاکیش

پروژه در و پنجره upvc- طرقبه مشهد- آقای وفاکیش

پروژه: در و پنجره upvc- آقای وفاکیش کارفرما: آقای وفاکیش محل اجرا: طرقبه مشهد نماینده: مشهد- خانم بنایی سال: 1399 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده