نوشته‌ها

غلامحسین شافعی

دولت دوازدهم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه دهد

/
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در دولت دوازدهم باید تعریف ج…