نوشته‌ها

صعود شاخص دلار
افزایش ارزش دلار جهانی
افزایش شاخص دلار کرونا