نمونه کارها

پنجره آلومینیوم ترمال بریک آقای سام همدان

پنجره آلومینیوم ترمال بریک مهندس سام همدان

پروژه: پنجره آلومینیوم ترمال بریک- همدان آقای مهندس سام کارفرما: آقای مهندس سام محل اجرا: همدان نماینده: همدان- آقای طیری سال: 1398 پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک TH55 آنادایز مات یراق آلات: آلمانی شیشه: سفید ساده