پنجره UPVC – یزد – آقای مروج

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: ایرانیان (آقای مهندس مروج)
  • محل اجرا: یزد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: سیندژ یک طرف رنگی
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر