پنجره UPVC – تهران- آقای ملکی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای ملکی
  • محل اجرا: تهران
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر