پنجره UPVC – رشت – آقای روایی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای هومن روایی
  • نماینده: آقای پارسافر- گیلان
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست سری 70
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر