پنجره UPVC – رشت – آقای احمدی دانش

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای احمدی دانش
  • نماینده : استان گیلان – آقای پارسافر
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست 3 کاناله
  • یراق آلات: ترک
  • شیشه: سفید ساده